Felicia på American Crews Method I

Under den gångna helgen var salongens trainee Felicia på kurs i Göteborg och American Crews Method 01. Det är en inspirerande klippkurs som enbart inriktar sig till män och undervisningen sker på engelska. Method 01 är den första av två steg.

Nu har samtliga medarbetare på salongen genomgått första steget!